Romain Juncker
58, Howald
Romain Juncker
58 Joer, Howald
Chargé de direction vum Jugendtreff Hesper, Gemengeconseiller
„Déi Jonk eescht huelen... an d’Jugend investéieren!”
Romain Juncker