Kirsten Zahlen-Tombs
37, Itzig
Kirsten Zahlen-Tombs
37 Joer, Itzig
Iwwersetzerin
„Eis Kanner a Jugendlech leie mer um Häerz”