Georges Beck
54, Fentange
Georges Beck
54 Joer, Fentange
Professeur-Ingénieur, Gemengeconseiller
„E konstruktiven Asaz am Sënn vum Bierger”
Georges Beck