Emwelt

OP DE PUNKT

Themen: Kultur fir muer Emwelt-Telegramm CSV fuerdert de contournement Op de punkt-Hesper

Weider liesen

Kindermeilen-Start in Hesperingen

Anlässlich der Sitzung des Vorstandes vom Internationalen Klimabündnis wurde die Kampagne “Klimameilen; Op Kannerféiss duerch d’Welt 2019” offiziell  gestartet. Dabei waren kleine Klimaschützer aus der Maison Relais “Heesprenger”. Sie werden in den nächsten Monaten fleissig Klimameilen sammeln. Zu Fuss, per Fahrrad oder Roller, zeigen Sie uns wie man Wege klimafreundlich zurücklegt. ...

Weider liesen

EMIL 2019

Den EMIL 2019 huet och dëst Joer neess vill Bierger op Izeg an de Jardinage ugezunn a motivéiert fir matzemaachen. Iwwert 100 Leit hu moies d’Natur gebotzt, dono zesummen zu Metteg giess an ...

Weider liesen

Question parlementaire zur Drosbach

Monsieur Mars Di Bartolomeo Président de la Chambre des Députés Luxembourg, le 9 décembre 2016 Monsieur le Président, Nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 81 du Règlement de la Chambre des Députés, nous souhaiterions poser une question urgente à Madame la Ministre de l’Environnement au sujet du cours d’eau « Drosbach ». Suite à plusieurs pollutions du cours d’eau « ...

Weider liesen