Interview mam Guy Wester am Magazin vum OAI

Liest den Interview vun eisem Gemengerotsmember, Guy Wester, am Magazin vum OAI iwwert de Rôle an Zesummespill vun den Gemengen, dem OAI an dem Ministère de l’Intérieur bei den Erausfuerderungen am Logement.

Klickt op de Link fir den Interview ze liesen >> Interview Guy WESTER_OAI