Porte ouverte vun der Schoul a Maison Relais Alzingen “An de Wisen”

Den 14. Mee war Porte Ouverte an der neier Schoul zu Alzeng, eng fantastesch Infrastruktur fir optimal schoulesch Bedingungen.

Mat dobäi waren eis Vertrieder vun der CSV Hesper.