– Ouverture Beach Club Hesper

A Presenz vum Buergermeeschter, Marc Lies, dem Schäffen a Gemengerot an engen sëllegen Memberen vun der CSV Hesper, war den 4. Juni déi offiziell Ouverture vum Beach Club Hesper fir Saison 2022.

Eng weider super Attraktioun an eiser Gemeng geet an hiert dräizéngt Saison.