Äntwert op parlamentaresch Fro iwwert den Chantier vum Tram um Houwald

Den Minister fir Mobilitéit an ëffentlech Aarbechten, François Bausch, an den Minister fir Landesplanung, Claude Turmes, hunn op d’parlamentaresch Fro vun eisem Buergermeeschter an Deputéierten, Marc Lies, iwwert d’Auswierkungen vum Tramschantier fir d’Urainer um Houwald geäntwert.

Klickt ob den Link >> Réponse QP_Chantier Tram Howald

Leider bleiwen verschidden Äntwerten vague an stellen deemno eng vereinfacht Situatioun vun der Realitéit duer. Den Schäfferot wäert sech weiderhin asetzen, pragmatesch Léisungen fir d’Bierger aus der Gemeng Hesper ze proposéieren.