Den neien Heesprenger ass bal fäerdeg!

Déi nei Maison Relais Heesprenger zu Hesper kuerz virun der Fäerdegstellung.