Grand-Duc Jean

D’CSV an CSJ Hesper trauert em den Doud vum GRAND-DUC Jean.

Merci Monseigneur, wat Dir fir onst Land a Leit gemaacht hutt.

Der Famill vum dem Grand-Duc Jean drécke mir eist déifste Matgefill aus.