Onse neie Conseiller, de Guy WESTER

Léif MattbiergerInnen aus der Hesper Gemeng,

wéi dir aus der Presse enthuele konnt, kritt den Hesper Gemengerot no der Demissioun vum Théo Zeimes e neien Member, dëst an der Persoun vum Guy WESTER.

Mir erlaben eis, Iech de Guy WESTER kuerz ze presentéieren.

De Guy WESTER ass den 6.7.1984 gebuer. 2004 huet de Guy säi Schoulofschloss als “Technicien Agricole” gemaach. Duerno, war hien vun 2006 bis 2010  Member vum “Conseil des Jeunes Agriculteurs Européen (CEJA) “, wou de Guy sech ënner anerem fir Ëmweltpolitik responsabel war.

2010 gouf de Guy President vun der CSJ Zentrum an ass doduerch och Member vum CSJ Nationalcomité ginn.

De Guy schafft zu Alzeng zesummen mat senger Famill an hirem landwirtschaftlechen Betrib dee sech op Mëllechproduktioun spezialiséiert huet. An senger Fräizäit ass de Guy och nach Imker, wat him vill Freed mécht, wéi hien des ëfteren betount.