D’CSV Hesper ënnerstëtzt déi 60 KandidatInnen fir d’Chamberwahlen 2013.

Kandidaten 2013
Kandidaten 2013

D’Foto ass vun csv.lu

D’Hesper CSV ënnerstëtzt déi 60 KandidatInnen fir d’Chamberwahlen 2013.

Dëst wieren fir den Zentrum:

Luc Frieden, Diane Adehm, Maurice Bauer, Marianne Brosius-Kolber, Marc Glesener, Claudine Konsbruck, Marc Lies, Elisabeth Margue, Martine Mergen, Karin Meyer, Paul-Henri Meyers, Laurent Mosar, Marcel Oberweis, Nico Pundel, Pit Putzeys, Michel Reiland, Tessy Scholtes, Fréd Ternes, Raymond Weydert, Serge Wilmes, Claude Wiseler.

Fir de Norden:

Marco Schank, Emile Eicher, Christophe Hansen, Martine Hansen, Ali Kaes, Frank Kuffer, Christine Lutgen ép. Ansay, Jean-Paul Schaaf und Charles Weiler.

Fir de Süden:

Jean-Claude Juncker, Sylvie Andrich-Duval, Nancy Arendt ép. Kemp, Malou Aulner ép. Wagener, Pierre Barthelmé, Katrin Biltgen, Christine Doerner, Félix Eischen, Marco Goetz, Jean-Marie Halsdorf, Serge Hoffmann, Michèle Kayser-Wengler, Robert Mangen, Pierre Mellina, Georges Mischo, Nathalie Morgenthaler, Gilles Roth, Marc Spautz, Bernard Thill, Robert Weber, Jean-Marie Wirth, Michel Wolter, Laurent Zeimet.

Fir den Osten:

Françoise Hetto-Gaasch, Léon Gloden, Ben Homan, Octavie Modert, Romain Osweiler, Théo Thiry, Stéphanie Weydert.

Orange = aus der Sektioun Hesper